Tìm việc Giao Hàng(Shipper) tại Hồ Chí Minh trong tháng 12/2019 (26 việc làm) - Trang 1

Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt - VP Hồ Chí Minh
1. Nhân Viên Giao Hàng DHL Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt - VP Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Chickstars
2. Nhân Viên Kho Kiêm Giao Hàng Công Ty TNHH Chickstars
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Shop Minh Bảo
3. Nhân Viên Giao Hàng Shop Minh Bảo
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Chopp
4. Nhân Viên Giao Hàng Và Mua Hàng (Chopper & Shopper) Công ty TNHH MTV Chopp
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH One Meat
5. Nhân Viên Giao Hàng Công Ty TNHH One Meat
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
6. (Quận 1) Nhân Viên Giao Hàng Cho Cửa Hàng Có Hỗ Trợ Xăng Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Khôi Thư
7. Nhân Viên Giao Hàng Công ty TNHH MTV Khôi Thư
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần GAS Tấn Tài
8. Nhân Viên Phụ Xế Công ty Cổ Phần GAS Tấn Tài
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
9. Nhân Viên Giao Hàng Thời Vụ Tết Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
DALLAS CAKE & COFFEE - Công ty TNHH DALLAS
10. Nhân Viên Giao Bánh DALLAS CAKE & COFFEE - Công ty TNHH DALLAS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Okiela Việt Nam
11. Trợ Lý Giao Hàng Công ty TNHH Okiela Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Châu Huỳnh Mai Holdings
12. Nhân Viên Giao Nhận Thẻ Cào (Bằng Xe Máy) Công Ty Cổ Phần Châu Huỳnh Mai Holdings
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Trùng Dương
13. Nhân Viên Giao Hàng Bằng Xe Máy Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Trùng Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Vàng
14. Nhân Viên Bưu Cục Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Vàng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tín Tốc
15. Nhân Viên Giao Hàng Công Ty Cổ Phần Tín Tốc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy
16. Nhân Viên Giao Nhận Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Hà Việt
17. Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Hà Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cân Điện Tử Việt Nhật
18. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Cân Điện Tử Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xét Nghiệm Bệnh Lý Học Việt Nam
19. Nhân Viên Giao Nhận Công Ty TNHH Xét Nghiệm Bệnh Lý Học Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Okiela Việt Nam
20. Nhân Viên Giao Hàng Bằng Xe Máy Công ty TNHH Okiela Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat