Tuyển dụng 276 việc làm Giáo Dục/đào Tạo trong tháng 11/2019 - Trang 10

Công ty Cổ phần giáo dục PoPoDoo Việt Nam
91. Giáo Viên Tiếng Anh Công ty Cổ phần giáo dục PoPoDoo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
TRUNG TÂM ANH NGỮ ISTAR
92. Giáo Viên Tiếng Anh TRUNG TÂM ANH NGỮ ISTAR
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
TRUNG TÂM ANH NGỮ ISTAR
93. Giáo Viên Tiếng Anh Bản Ngữ (Native English Teacher) TRUNG TÂM ANH NGỮ ISTAR
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
TRUNG TÂM ANH NGỮ ISTAR
94. Cán Bộ Tuyển Sinh TRUNG TÂM ANH NGỮ ISTAR
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty CP Eduvator
95. Giáo Viên Toeic Công ty CP Eduvator
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Trường Đại học FPT HCM
96. Giảng Viên Thiết Kế Web Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
97. Giảng Viên Dạy Ngành LT Mobile Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
98. Giảng Viên Dạy Kiểm Thử Phần Mềm Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
99. Giảng Viên Tin Học Văn Phòng Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
100. Giảng Viên Hệ Thống Thông Tin Thuộc Bộ Môn Cf/Se/Its/Ia Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
101. Giảng Viên Chuyên Ngành Digital & Online Marketing Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
102. Giảng Viên Tiếng Trung (Giảng Viên Thỉnh Giảng) Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
103. Giảng Viên Ngành Nhà Hàng - Khách Sạn Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
104. Chuyên Gia Nghề Chăm Sóc Da, Spa Cho Hệ Đào Tạo Nghề Ngắn Hạn Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
105. Giảng Viên Kỹ Năng Mềm Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
106. Cán Bộ Tuyển Sinh Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
107. Cán Bộ Khảo Thí Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
108. Cán Bộ Công Tác Sinh Viên Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
HỌC VIỆN TALEED
109. Cố Vấn Viên (Mentor) HỌC VIỆN TALEED
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
HỌC VIỆN TALEED
110. Quản Lý Học Tập (Academic Manager) HỌC VIỆN TALEED
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat