Tìm việc Giảng Viên bán thời gian trong tháng 04/2020 (4 việc làm)

Công Ty Diễn Họa Kiến Trúc 4Pixos
1. Giảng Viên Corona & Modeling Công Ty Diễn Họa Kiến Trúc 4Pixos
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
MindX - Technology & Startup School
2. Giảng Viên Gmat MindX - Technology & Startup School
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
MindX - Technology & Startup School
3. Giảng Viên Cfa MindX - Technology & Startup School
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tập Đoàn Truyền Thông Eagle Corp Việt Nam
4. Giáo Viên Dạy Ielts Công Ty TNHH Tập Đoàn Truyền Thông Eagle Corp Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 30 triệu VNĐ
Chat