Tìm việc Giám Sát Công Trình tại Hải Phòng trong tháng 01/2020 (1 việc làm)

Công Ty TNHH Tomy (Việt Nam)
1. Kỹ Sư Phòng Công Trình Công Ty TNHH Tomy (Việt Nam)
  • Địa điểm:
    Hải Phòng
  • Thời hạn:
    08/02/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat