Tìm việc Fullstack tại Quảng Ngãi trong tháng 01/2020 (39 việc làm)

CocoLand River Beach Resort & Spa
4. Bếp Trưởng CocoLand River Beach Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CocoLand River Beach Resort & Spa
5. Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng CocoLand River Beach Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CocoLand River Beach Resort & Spa
6. Trưởng Bộ Phận Bảo Trì CocoLand River Beach Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CocoLand River Beach Resort & Spa
7. Nhân Viên IT CocoLand River Beach Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CocoLand River Beach Resort & Spa
8. Nhân Viên Marketing Online CocoLand River Beach Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
10. [Quảng Ngãi] Nhân Viên PG Coca - Cola Thời Vụ Tết Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Thiết bị điện Chính Thái
11. Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Công ty TNHH MTV Thiết bị điện Chính Thái
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi...
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiết Kiệm Nhiên Liệu Plaumai Eco
12. [Miền Trung] Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Tiết Kiệm Nhiên Liệu Plaumai Eco
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Khách sạn Đức Long Dung Quất
13. Nhân Viên Bảo Trì (Điện/Nước) Khách sạn Đức Long Dung Quất
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Đức Long Dung Quất
14. Nhân Viên Buồng Phòng Khách sạn Đức Long Dung Quất
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cp Cơ Điện Môi Trường Lilama
15. Nhân Viên Quản Lý Môi Trường Công Ty Cp Cơ Điện Môi Trường Lilama
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cp Cơ Điện Môi Trường Lilama
16. Công Nhân Thu Gom Rác Công Ty Cp Cơ Điện Môi Trường Lilama
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình Tân Khoa
17. Quản Lý Thi Công Dự Án Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình Tân Khoa
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi...
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
18. Kỹ Sư Kỹ Thuật (Technical Engineer) Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
19. Trợ Lý Giám Đốc Chất Lượng (QA Assistant Manager) Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
20. Nhân Viên QE Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat