Tìm việc Fullstack tại Quảng Ngãi trong tháng 02/2020 (37 việc làm) - Trang 2

Công Ty TNHH South Sea Leatherwares Việt Nam
11. Trưởng Nhóm Kế Toán Công Ty TNHH South Sea Leatherwares Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
12. Nhân Viên An Toàn Lao Động & Môi Trường (ESH Officer) Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AZB
13. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cp Cơ Điện Môi Trường Lilama
14. Nhân Viên Quản Lý Môi Trường Công Ty Cp Cơ Điện Môi Trường Lilama
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cp Cơ Điện Môi Trường Lilama
15. Công Nhân Thu Gom Rác Công Ty Cp Cơ Điện Môi Trường Lilama
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
16. Trợ Lý Giám Đốc Chất Lượng (QA Assistant Manager) Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
17. Nhân Viên QE Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
18. Nhân Viên Chọn Tạo Giống Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
19. Nhân Viên Kỹ Thuật Canh Tác Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CocoLand River Beach Resort & Spa
20. Nhân Viên Bảo Hành Bảo Trì CocoLand River Beach Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CocoLand River Beach Resort & Spa
21. Nhân Viên Lễ Tân CocoLand River Beach Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CocoLand River Beach Resort & Spa
22. Nhân Viên Spa CocoLand River Beach Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat