Tuyển dụng 15 việc làm fullstack tại Lào Cai trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 15 việc làm fullstack tại Lào Cai trong tháng 06/2019
Công ty cổ phần TNG Power
1. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
2. [ Lào Cai] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
4. Giám Sát Bán Hàng Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
5. Giám Đốc/Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thị Trường Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
6. Giám Đốc Miền Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
7. Nhân Viên Giám Định Hiện Trường Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
8. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp - Lào Cai Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
9. [ Lào Cai] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
10. Kiểm Ngân Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
11. Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
12. Thủ Quỹ Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
13. Trưởng Bộ Phận Tác Nghiệp Tín Dụng Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai
14. Chuyên Viên Marketing Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
15. Kế Toán Chi Nhánh CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  17/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat