Tuyển dụng 136 việc làm fullstack tại Khánh Hòa trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 136 việc làm fullstack tại Khánh Hòa trong tháng 06/2019
Công ty cổ phần TNG Power
2. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Công nghệ cao CB
3. Kỹ Sư Hồ Sơ/Thanh Quyết Toán Công ty TNHH MTV Công nghệ cao CB
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
AIA Exchange Nha Trang
4. Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính AIA Exchange Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)
5. Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)
6. Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  18 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần giải pháp phần mềm DIP Miền Trung
7. Kỹ Thuật Viên Công ty cổ phần giải pháp phần mềm DIP Miền Trung
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần giải pháp phần mềm DIP Miền Trung
8. Kỹ Thuật Viên Công ty cổ phần giải pháp phần mềm DIP Miền Trung
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần giải pháp phần mềm DIP Miền Trung
9. Kỹ Thuật Viên Phần Mềm Công ty cổ phần giải pháp phần mềm DIP Miền Trung
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  16/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vincom Retail
10. Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trung Tâm Thương Mại Vincom Công ty Cổ phần Vincom Retail
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
11. Nhân Viên Ngành Hàng - Thịt/ Thủy Hải Sản Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
12. Giám Sát Dịch Vụ Khách Hàng - Nha Trang Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
13. Nhân Viên Ngành Hàng Bánh Tươi - MM Mega Market Nha Trang Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
14. Nhân Viên Ngành Hàng - Thịt/ Thủy Hải Sản - Nha Trang Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Diên Khánh, Khánh Hòa] Kế Toán - Kiểm Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Saga Du Mekong
17. Giáo Viên, Trợ Giảng Saga Du Mekong
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Saga Du Mekong
18. Trợ Lí Giám Đốc / Kiểm Toán Saga Du Mekong
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat