Tìm việc Fullstack toàn thời gian tại Khánh Hòa trong tháng 02/2020 (124 việc làm) - Trang 4

Maple Hotel & Apartment
31. Nhân Viên Buồng Phòng Maple Hotel & Apartment
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Maple Hotel & Apartment
32. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Maple Hotel & Apartment
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Maple Hotel & Apartment
33. Nhân Viên Chăm Sóc Cây Cảnh Maple Hotel & Apartment
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Maple Hotel & Apartment
34. Phó Phòng Kinh Doanh Maple Hotel & Apartment
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khu Nghỉ Mát Mia Nha Trang
35. Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật (Maintenance Mananger) Khu Nghỉ Mát Mia Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khu Nghỉ Mát Mia Nha Trang
36. Quản Lý F&B Khu Nghỉ Mát Mia Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khu Nghỉ Mát Mia Nha Trang
37. Quản Lý Bán Hàng (Sale Manager) Khu Nghỉ Mát Mia Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khu Nghỉ Mát Mia Nha Trang
38. Nhân Viên Lễ Tân Khu Nghỉ Mát Mia Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khu Nghỉ Mát Mia Nha Trang
39. Nhân Viên Đặt Phòng (Reservation Officer) Khu Nghỉ Mát Mia Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nhà hàng Thái Tuk Tuk
40. Nhân Viên Bếp Nhà hàng Thái Tuk Tuk
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nhà hàng Thái Tuk Tuk
41. Phụ Bếp Nhà hàng Thái Tuk Tuk
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nhà hàng Thái Tuk Tuk
42. Nhân Viên Phục Vụ Nhà hàng Thái Tuk Tuk
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hải Vương Group
43. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Hải Vương Group
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hải Vương Group
44. Nhân Viên Y Tế Hải Vương Group
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hải Vương Group
45. Nhân Viên Nhân Sự (C&B) Hải Vương Group
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hải Vương Group
46. Nhân Viên Thu Mua Quốc Tế Hải Vương Group
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hải Vương Group
47. Nhân Viên Kiểm Soát Tài Chính Hải Vương Group
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
48. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
49. Kỹ Sư Cơ Điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
LegendSea Hotel Nha Trang
50. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện LegendSea Hotel Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat