Tìm việc Fullstack tại Hải Phòng trong tháng 01/2020 (237 việc làm) - Trang 8

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
71. Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Khí (Maintenance Mechanical Technician) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Phateco
72. Nhân Viên Phòng Kinh Doanh Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Phateco
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
73. Kế Toán Trưởng (Chief Accountant) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
74. Quản Lý Nhân Sự (HR Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
75. Nhân Viên HR ( HR Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
76. Nhân Viên Điều Hành Phun Nhựa (Plastic Injection Operation Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Gia Lộc
77. Chỉ Huy Trưởng Công Trình Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Gia Lộc
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
78. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
79. Nhân Viên QA Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
80. Kiểm Soát Sản Xuất (Production Controler) Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
81. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
82. Quản Lý Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
83. Nhân Viên Bán Hàng Doanh Nghiêp Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH British Council
84. Giám Khảo Ielts (Ielts Speaking Examiners At British Council In Vietnam) Công ty TNHH British Council
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
85. Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH British Council
86. Giám Thị (Invigilators At The British Council In Vietnam) Công ty TNHH British Council
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Visco Việt Nam
87. Nhân Viên Lái Xe Công Ty Cổ Phần Visco Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Visco Việt Nam
88. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Visco Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Visco Việt Nam
89. Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Visco Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá
90. Nhân Viên Marketing Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat