Tìm việc Fullstack tại Đồng Nai trong tháng 02/2020 (327 việc làm) - Trang 9

SADO GROUP
81. Giám Đốc Nhà Máy SADO GROUP
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  25 - 50 triệu VNĐ
SADO GROUP
82. Nhân Viên Lễ Tân SADO GROUP
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
SADO GROUP
83. Lắp Ráp Sản Phẩm Nhôm Kính SADO GROUP
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
SADO GROUP
84. Nhân Viên QC SADO GROUP
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
SADO GROUP
85. Cộng Tác Viên Kinh Doanh SADO GROUP
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina
86. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
87. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
88. Nhân Viên Đứng Máy Đột Dập Amada/ Máy Chấn Amada Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
89. Nhân Viên Kiểm Tra (Qc/Qa) Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
90. Nhân Viên Vận Hành Máy (Mài Tròn/ Mài Phẳng) Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
91. Giám Sát Giao Hàng (Delivery Supervisor) Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
92. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Pantos Logistic Việt Nam
93. Nhân Viên Kế Hoạch Vận Tải (Load Planner Staff) Pantos Logistic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Pantos Logistic Việt Nam
94. Nhân Viên Hoá Đơn (Invoice Staff) Pantos Logistic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Scansia Pacific
95. Nhân Viên Lao Động Tiền Lương Công ty TNHH Scansia Pacific
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Scansia Pacific
96. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Scansia Pacific
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Scansia Pacific
97. Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán Công ty TNHH Scansia Pacific
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nha khoa Kim
98. Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh Công ty TNHH Nha khoa Kim
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
99. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
100. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat