Tìm việc Fullstack tại Bắc Ninh trong tháng 02/2020 (310 việc làm) - Trang 9

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DTC VINA
81. Công Nhân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DTC VINA
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Quốc tế Delta
82. Nhân Viên Điều Hành Vận Tải Công ty TNHH Quốc tế Delta
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Quốc tế Delta
83. Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Công ty TNHH Quốc tế Delta
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại AT Bách Khoa
84. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại AT Bách Khoa
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại AT Bách Khoa
85. Nhân Viên Lái Xe Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại AT Bách Khoa
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Liên Doanh Embassy
86. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Liên Doanh Embassy
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
87. Trưởng Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
88. Nhân Viên Thủ Kho Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen
89. Kỹ Sư Lập Trình Máy CNC Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
90. Trưởng Nhóm Điều Phối Vận Tải Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH V-Honest
91. Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Công ty TNHH V-Honest
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
92. Nhân Viên QC Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
93. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
94. Nhân Viên EHS Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
95. Tổ Trưởng Sản Xuất Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
96. Kế Toán Trưởng Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Sheng Yu
97. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Sheng Yu
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Sheng Yu
98. Kỹ Sư Dự Toán Xây Dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Sheng Yu
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Sheng Yu
99. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Xây Dựng Sheng Yu
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
100. Nhân Viên Sản Xuất Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat