Tìm việc Fullstack tại Bắc Ninh trong tháng 02/2020 (232 việc làm) - Trang 8

Akzonobel Vietnam
71. Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH V-Honest
72. Phó Quản Lý Xưởng Sản Xuất Công ty TNHH V-Honest
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Vietnam Tabuchi Electric Co., Ltd (Vte)
73. Nhân Viên Quản Lý Thu Mua (Purchasing Manager) Vietnam Tabuchi Electric Co., Ltd (Vte)
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Tạo Khuôn Mẫu Kim Thành An
74. Nhân Viên Xung Điện Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Tạo Khuôn Mẫu Kim Thành An
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Tạo Khuôn Mẫu Kim Thành An
75. Nhân Viên Lắp Ráp Sửa Chữa Khuôn Mẫu Đúc Nhựa Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Tạo Khuôn Mẫu Kim Thành An
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Tạo Khuôn Mẫu Kim Thành An
76. Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt Dây Hợp Kim Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Tạo Khuôn Mẫu Kim Thành An
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Tạo Khuôn Mẫu Kim Thành An
77. Nhân Viên Vận Hành Máy Mài Phẳng Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Tạo Khuôn Mẫu Kim Thành An
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
78. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
79. Nhân Viên Sale - Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
80. Kế Toán Trưởng Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH JMC
81. Nhân Viên Lắp Ráp Khuôn Công Ty TNHH JMC
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
82. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
83. Phó Phòng Sản Xuất Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
84. Nhân Viên Kỹ Thuật Camara Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
85. Công Nhân Chạy Cắt Label & Tape Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
86. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
87. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
88. Giám Sát Chung Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Texon Vietnam
89. Phó Phòng Mua Hàng ( Antenna) Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  16 - 19 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Texon Vietnam
90. Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Cable Assy) Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Chat