Tìm việc Fullstack tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020 (270 việc làm) - Trang 7

Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
61. Nhân Viên Kỹ Thuật SMT Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Unigen Việt Nam Hà Nội
62. Quản Lý Kinh Doanh (Sales Manager) Công ty TNHH Unigen Việt Nam Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
63. Quản Lý Thu Mua (Purchasing Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  23 - 34 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hayakawa Electronics Việt Nam
64. Nhân Viên Sản Xuất (Production Staff) Công ty TNHH Hayakawa Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hayakawa Electronics Việt Nam
65. Kỹ Sư (Engineer Staff) Công ty TNHH Hayakawa Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sam Asia
66. Quản Đốc Xưởng Cơ Khí Công Ty TNHH Sam Asia
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Vietnam Tabuchi Electric Co., Ltd (Vte)
67. Quản Lý Sản Xuất Vietnam Tabuchi Electric Co., Ltd (Vte)
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
68. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
69. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
70. Giám Đốc Phòng Giao Dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
71. Phát triển kinh doanh (Business Developer) Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
72. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
73. Kỹ Sư Giám Sát Và Vận Hành Hệ Thống Điện Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
74. Chuyên Gia F&B Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
75. Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
76. Kỹ Sư M&E Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam - Nhôm Safia
77. Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Công Ty TNHH Nhôm Bình Nam - Nhôm Safia
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX & TM Palado Việt Nam
78. Nhân Viên Marketing Công Ty TNHH SX & TM Palado Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Seojin System Vina
79. Kế Toán Trưởng Công Ty TNHH Seojin System Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Seojin System Vina
80. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Seojin System Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat