Tìm việc Fullstack tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020 (248 việc làm) - Trang 5

Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
41. Nhân Viên Hiện Trường Chứng Từ Hải Quan Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  2 - 3 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
42. Nhân Viên Điều Phối Vận Tải Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH K-Flex (Việt Nam)
43. Kế Toán Trưởng (Chief Accountant) Công Ty TNHH K-Flex (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam
44. Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
45. Quản Lý Bộ Phận Giám Sát Vận Tải Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Asahi Tec Việt Nam
46. Kế Toán Công ty TNHH MTV Asahi Tec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
47. Nhân Viên Hiện Trường Thủ Tục Hải Quan Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Farina
48. Chuyên Viên Hse (Health, Safety And Environment) Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Farina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Youngbo Vina
49. Nhân Viên QC Công ty TNHH Youngbo Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Youngbo Vina
50. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Youngbo Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Texon Vietnam
51. Nhân Viên Phát Triển (Cable Assy) Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Texon Vietnam
52. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH S.F.Express
53. Nhân Viên Giao Nhận Công Ty TNHH S.F.Express
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Canon Việt Nam
54. Nhân Viên Phòng Đúc Nhựa Công ty Canon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam
55. Nhân Viên Kế Toán (Account Staff) Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Farina
56. Chuyên Viên Iso Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Farina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
57. Nhân Viên Vận Hành Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
58. Công Nhân Nam Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
59. Nhân Viên CNC Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
60. Nhân Viên PQC Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat