Tìm việc Fullstack tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020 (272 việc làm) - Trang 4

Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam
31. Kế Toán Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam
32. Sinh Viên Thực Tập Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam
33. Nhân Viên Quản Lý Kho Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam
34. Chuyên Viên Nhân Sự Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
35. Giám Sát Chung Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen
36. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Texon Vietnam
37. Phó Phòng Mua Hàng ( Antenna) Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  16 - 19 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Texon Vietnam
38. Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Cable Assy) Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Texon Vietnam
39. Trưởng Nhóm Mua Hàng (Cable Assy) Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Texon Vietnam
40. Nhân Viên Kho Nguyên Vật Liệu Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Texon Vietnam
41. Nhân Viên Data (Injection) Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
42. Kỹ Thuật Viên Công Đoạn FPCB Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
43. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
44. Kỹ Thuật Viên Phát Triển Sản Phẩm Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
45. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
46. Kỹ Thuật Viên SMT Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ariston Thermo Việt Nam
47. Chuyên Viên Quản Trị Nhân Sự (HR & Adm Specialist) Công Ty TNHH Ariston Thermo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
48. Thủ Kho Thực Phẩm Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
49. Kế Toán Kho Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shoei Việt Nam
50. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Shoei Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat