Tuyển dụng 1 việc làm Firmware tại Hồ Chí Minh trong tháng 11/2019

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
1. Kỹ Sư Lập Trình Firmware Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    01/12/2019
  • Mức lương:
    9 - 15 triệu VNĐ
Chat