Tìm việc Firmware tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020 (1 việc làm)

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
1. Kỹ Sư Lập Trình Firmware Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    05/02/2020
  • Mức lương:
    9 - 15 triệu VNĐ
Chat