Tìm việc Facebook Ads tại Hồ Chí Minh trong tháng 12/2019 (56 việc làm) - Trang 3

CÔNG TY TƯ VẤN ĐỊNH CƯ QUỐC TẾ ACA
21. Chuyên Viên Marketing CÔNG TY TƯ VẤN ĐỊNH CƯ QUỐC TẾ ACA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
22. Chuyên Viên Quản Lý Website Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất Xanh Miền Nam
23. Chuyên Viên Quản Lý Website Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất Xanh Miền Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ofood
24. Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ofood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ofood
25. Nhân Viên Marketing Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ofood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tnhh Senspark
26. Game Marketing Công Ty Tnhh Senspark
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Prostage
27. Nhân Viên Marketing Công ty TNHH Prostage
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cửa hàng NewTechShop
28. Nhân Viên Quản Lý Ads Cửa hàng NewTechShop
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich
29. Nhân Viên Digital Marketing Công ty TNHH Dịch Vụ Deveerich
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hải Sản Giang Ghẹ
31. Nhân Viên Maketing Công ty TNHH Hải Sản Giang Ghẹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Chat