Tuyển dụng 441 việc làm Dự Án/kế Hoạch trong tháng 11/2019 - Trang 5

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam
41. Trợ Lý Chi Nhánh Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Trị
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam
42. Nhân Viên Phát Triển Cộng Đồng (Development Facilitator) Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH ECOLIFE
43. Thực Tập Sinh Thương Mại Điện Tử Công ty TNHH ECOLIFE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần HBLab
44. Quản Lý Dự Án Công ty Cổ phần HBLab
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH MiSa
45. Chuyên Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm (R&D) Công ty TNHH MiSa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara
46. Giám Sát Dự Án Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Nhật Bản Hakuhodo
47. Chuyên Viên Dự Án (Project Executive) Công Ty Nhật Bản Hakuhodo
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hưng Thịnh Land
48. Phó Ban Quản Lý Dự Án Phụ Trách Thi Công Công Ty Cổ Phần Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hưng Thịnh Land
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TM Nội thất Thành Trang
49. Phó Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH TM Nội thất Thành Trang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nguyên
51. Chuyên Viên Dự Án Nghiên Cứu Khoa Học Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nguyên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Durio Việt Nam
52. Nhân Viên Kế Hoạch Truyên Thông (Communication Planner) Công Ty Cổ Phần Durio Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Durio Việt Nam
53. Trưởng Dự Án (Project Leader) Công Ty Cổ Phần Durio Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Nhật Bản Hakuhodo
54. Brand Strategic Planner Công Ty Nhật Bản Hakuhodo
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Nghĩa
55. Chỉ Huy Trưởng Cho Dự Án Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Nghĩa
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ King Tire
56. Trợ Lý Giám Đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ King Tire
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
JELLYFISH Education Việt Nam
57. Nhân Viên Marketing JELLYFISH Education Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
JELLYFISH Education Việt Nam
58. Trưởng Phòng Marketing - Sales JELLYFISH Education Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Nhật Bản Hakuhodo
60. Quản Lý Hoạch Định Chiến Lược (Strategic Planning Manager) Công Ty Nhật Bản Hakuhodo
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  50 - 58 triệu VNĐ
Chat