Tìm việc Điện Lạnh/nhiệt Lạnh trong tháng 01/2020 (102 việc làm) - Trang 4

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
31. Kỹ Sư Điện (Electrical Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Liêm
32. Nhân Viên Điện Lạnh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Liêm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  3 - 10 triệu VNĐ
Green Bay Resort Phú Quốc
33. Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh (Technician) Green Bay Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sheraton Nha Trang Hotel & Spa
34. Nhân Viên Điện Lạnh Sheraton Nha Trang Hotel & Spa
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Đông Dương Đà Nẵng
35. Nhân Viên Kỹ Thuật Khách Sạn Đông Dương Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam
36. CAD Engineer (Mechanical Relation) Công ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
37. Kỹ Sư Điện (Electrical Engineer (PLC)) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
38. Kỹ Sư Thiết Kế Triển Khai MEP Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC
39. Kỹ Sư Nước Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
40. Kỹ Sư Quá Trình Và Thiết Bị (Process And Equipment Engineer) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RAPID Việt Nam
41. Kỹ Sư Điện Lạnh Công ty TNHH RAPID Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RAPID Việt Nam
42. Nhân Viên Thi Công Cơ Điện Lạnh (M&E) Công ty TNHH RAPID Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RAPID Việt Nam
43. Chỉ Huy Trưởng Công ty TNHH RAPID Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH O'leer Việt Nam
44. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh Công Ty TNHH O'leer Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Häfele Việt Nam
45. Đào Tạo Sản Phẩm (Product Trainer) Công ty TNHH Häfele Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ciao Saigon Hotel
46. Nhân Viên Bảo Trì Khách Sạn Ciao Saigon Hotel
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
47. Kỹ Sư Cấp Thoát Nước, Hvac - Phòng Đấu Thầu Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Thành Phố Du Lịch Sơn Tiên
48. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty Cổ Phần Thành Phố Du Lịch Sơn Tiên
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Eden hotel Sài Gòn
49. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Eden hotel Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
L'alya Ninh Vân Bay
50. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh L'alya Ninh Vân Bay
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat