Tìm việc Điện Lạnh/nhiệt Lạnh tại Đà Nẵng trong tháng 02/2020 (7 việc làm)

Tổ chức giáo dục FPT Đà Nẵng
2. Cán Bộ Hành Chính Kỹ Thuật Tổ chức giáo dục FPT Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Minh Toàn Ocean Hotel
3. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh Minh Toàn Ocean Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bar Sky Pavilion
4. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh Bar Sky Pavilion
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
5. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Melia Hà Nội
6. Nhân Viên Cơ Điện Lạnh Khách sạn Melia Hà Nội
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Hàn
7. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Lạnh Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Hàn
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat