Tìm việc Địa Chất tại Đà Nẵng trong tháng 02/2020 (1 việc làm)

Tổng công ty vận tải thủy - CTCP
1. Kỹ Sư Mỏ Địa Chất Tổng công ty vận tải thủy - CTCP
  • Địa điểm:
    Đà Nẵng
  • Thời hạn:
    06/02/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat