Tìm việc Dau Thau Xoa Trung tại Quảng Ninh trong tháng 01/2020 (64 việc làm) - Trang 5

Khách sạn Novotel Hạ Long
41. Quản Lý Nhà Hàng Khách sạn Novotel Hạ Long
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Novotel Hạ Long
42. Phụ Trách Đào Tạo Khách sạn Novotel Hạ Long
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Novotel Hạ Long
43. Trợ Lý Sale Tiệc (Banquet Sales Assistant) Khách sạn Novotel Hạ Long
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH OBBO
44. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH OBBO
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat