Tuyển dụng 151 việc làm dau thau xoa trung tại Cần Thơ trong tháng 07/2019 - Trang 6

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 151 việc làm dau thau xoa trung tại Cần Thơ trong tháng 07/2019 - Trang 6
Công Ty TNHH British American Tobacco Việt Nam
51. Chuyên Viên Đào Tạo (Training Executive ) Công Ty TNHH British American Tobacco Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
TTTM Savico Megamall
52. Kỹ Thuật Viên Bảo Dưỡng TTTM Savico Megamall
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
TTTM Savico Megamall
53. Kỹ Thuật Viên Đồng TTTM Savico Megamall
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DIGI-TEXX
54. Quản Lý Dự Án (Project Manager English) Công ty TNHH DIGI-TEXX
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DIGI-TEXX
55. Trợ Lý Dự Án Tiếng Đức Công ty TNHH DIGI-TEXX
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
56. Nhân Viên KCS Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
57. Quản Đốc Sản Xuất Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Hải Lưu
58. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Hải Lưu
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
59. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Hải Lưu
60. Chuyên Viên Marketing Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Hải Lưu
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Hải Lưu
61. Nhân Viên Quản Trị Web Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Hải Lưu
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
62. Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
63. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 1 triệu VNĐ
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
64. Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
65. Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco
66. Nhân Viên Kinh Doanh Khối Trường Học Công ty Cổ phần Thực phẩm Hanco
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AZB
67. Kỹ Sư An Toàn Lao Động Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Botania
68. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH Thương mại Botania
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
69. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
70. Giám Sát Kinh Doanh Kênh GT (Sales Supervisor) Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat