Tuyển dụng 149 việc làm dau thau xoa trung tại Cần Thơ trong tháng 07/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 149 việc làm dau thau xoa trung tại Cần Thơ trong tháng 07/2019 - Trang 3
Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
21. Nhân Viên Thiết Kế Website Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
22. Nhân Viên Quản Trị Mạng Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
23. Kỹ Sư Phần Mềm Chuyên Về Magento, Odoo Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
24. Quản Lý Ngành Hàng Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
25. Nhân Viên Marketing Promotion Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
26. Nhân Viên Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
27. Nhân Viên Biên Tập Dữ Liệu Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
28. Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường - Quản Lý Sản Phẩm Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
29. Trưởng Nhóm Marketing Online Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
30. Biên Tập Dữ Liệu Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
31. Kỹ Sư Phần Mềm Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
32. Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường - Quản Lý Sản Phẩm Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ liệu Mê Kông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Âm Thanh Ánh Sáng Nội Thất Phan Nguyễn
33. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công Ty TNHH Thương Mại Âm Thanh Ánh Sáng Nội Thất Phan Nguyễn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  Từ 15 triệu VNĐ
Trung tâm ngoại ngữ Aten
34. Giáo Viên Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Aten
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Kinderworld Vietnam JSC
35. Giáo Viên Tiểu Học (Primary Teacher) Kinderworld Vietnam JSC
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Kinderworld Vietnam JSC
36. Giáo Viên Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông (Secondary School Teacher) Kinderworld Vietnam JSC
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
37. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
38. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
39. Nhân Viên Bán Hàng (Route Sales Staff/Engineer) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
40. Kỹ Sư Hỗ Trợ Kỹ Thuật (Engineering Support) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat