Tuyển dụng 1 việc làm Đấu Thầu tại Đà Nẵng trong tháng 11/2019

Công Ty Cổ phần Tùng Lâm - Asia
1. Nhân Viên Đấu Thầu Công Ty Cổ phần Tùng Lâm - Asia
  • Địa điểm:
    Đà Nẵng
  • Thời hạn:
    14/12/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat