Tuyển dụng 6 việc làm Data Warehouse tại Hồ Chí Minh trong tháng 11/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [HCM] Nhân Viên Xử Lý Dự Liệu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính
2. Lập Trình Viên Cơ Sở Dữ Liệu (Database Developer) Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 23 triệu VNĐ
Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
3. Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (DBA) Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC - CMC Telecom
4. Phó Giám Đốc Trung Tâm Data Center Toàn Quốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC - CMC Telecom
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  35 - 55 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC - CMC Telecom
5. Kỹ Sư Vận Hành Data Center Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC - CMC Telecom
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất Xanh Miền Nam
6. Lập Trình Viên Bi (Business Intelligence) Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất Xanh Miền Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat