Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa Data Warehouse tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Có 15 việc làm Data Warehouse trong tháng 08/2019

  1. JobsGO
  2. /
  3. Việc làm
  4. /
  5. Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa Data Warehouse tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Có 15 việc làm Data Warehouse trong tháng 08/2019
Tổ chức Save the Children International tại Việt Nam
1. Sponsorship Database Officer Tổ chức Save the Children International tại Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    27/08/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
2. Quản Lý Dữ Liệu (Database Administrator) Công ty TNHH Synopex Vina2
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    01/10/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
3. Chuyên Viên Tổ Kỹ Thuật Dự Án Data Warehouse Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    15/10/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần công nghệ TEKO Việt Nam
4. Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Công ty Cổ phần công nghệ TEKO Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    01/09/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Nam Á
5. Chuyên Viên Bộ Phận Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Ngân hàng TMCP Nam Á
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    08/10/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần công nghệ TEKO Việt Nam
6. Kỹ Sư Dữ Liệu Công ty Cổ phần công nghệ TEKO Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    01/09/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
7. Chuyên Viên Quản Trị Ứng Dụng Và Dữ Liệu Ngân hàng TMCP Bảo Việt
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    05/10/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
8. Chuyên Viên ETL Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    31/08/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Viettel Telecom
9. Kỹ Sư ATTT Web Viettel Telecom
  • Địa điểm:
    Hà Nội...
  • Thời hạn:
    03/09/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
10. Nhân Viên Dữ Liệu Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    05/09/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KÝ HIỆU
11. Nhân Viên Điều Phối Dữ Liệu CÔNG TY TNHH KÝ HIỆU
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    25/08/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
12. Chuyên Viên Cơ Sở Dữ Liệu Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    31/08/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Persol Process & Technology Vietnam Co., Ltd.
13. Senior Develops Engineers Persol Process & Technology Vietnam Co., Ltd.
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    30/09/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công ty Cổ phần VNG
14. Kỹ Sư Dữ Liệu Công ty Cổ phần VNG
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    27/08/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công ty TNHH HandyGroup
15. Nhân Viên IT - Thiết Kế Công ty TNHH HandyGroup
  • Địa điểm:
    Hậu Giang
  • Thời hạn:
    25/09/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Tìm kiếm liên quan
Chat