Tuyển dụng 11 việc làm Đào Tạo Bán Hàng tại Đà Nẵng trong tháng 11/2019

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
1. [Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Tổng Đài 198 Viettel Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 3 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
2. [Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Tổng Đài 198 Viettel Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
3. Tư Vấn Viên Tổng Đài 198 Viettel Đà Nẵng Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
4. Tư Vấn Viên Tổng Đài 198 Viettel Đà Nẵng Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần địa ốc Nguyên Đà
5. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty cổ phần địa ốc Nguyên Đà
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife
6. Quản Lý Bán Hàng (Sales Manager) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản Tân Sơn
7. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH Bất Động Sản Tân Sơn
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Lê Hoàng Land
8. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty Cổ phần Lê Hoàng Land
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
9. Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  23 - 34 triệu VNĐ
AKZONOBEL VIETNAM
10. Quản Ký Kinh Doanh Khu Vực (Painter Area Sales Manager) AKZONOBEL VIETNAM
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÁNG NGỌC
11. Giám Sát Kinh Doanh - Ngành Thực Phẩm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SÁNG NGỌC
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat