Tuyển dụng 3 việc làm Công Nghệ Thông Tin tại Khánh Hòa trong tháng 11/2019

Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
1. [Nha Trang] Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin Và Dữ Liệu Trung Tâm (It/Alc) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Cam Ranh Mystery Villas
2. Information Technology Manager Cam Ranh Mystery Villas
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Art Nest
3. Trưởng Quản Lý Mạng Khách Sạn Art Nest
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat