Tìm việc Công Nghệ Thông Tin tại Khánh Hòa trong tháng 12/2019 (4 việc làm)

Eastin Grand Hotel Nha Trang (Panorama)
1. IT Officer Eastin Grand Hotel Nha Trang (Panorama)
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp
2. Chuyên Viên IT Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cam Ranh Mystery Villas
3. Trưởng Bộ Phận Công Nghệ Thông Tin (Information Technology Manager) Cam Ranh Mystery Villas
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 The Anam Resort
4. Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin (Director Of IT) The Anam Resort
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat