Tìm việc Công Nghệ Thông Tin toàn thời gian tại Hà Nội trong tháng 01/2020 (487 việc làm) - Trang 9

Công ty Phần mềm VNPT
81. IT Help Desk Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
82. Kiến Trúc Sư Phần Mềm (Software Architect) Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  40 - 55 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Nova
83. Lập Trình Viên PHP Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Nova
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Biztech
84. Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm. Công ty Cổ phần Biztech
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
 Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
85. Nhân Viên Hỗ Trợ Công Nghệ Thông Tin Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần V-Next
86. Senior IOS Developer Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 23 triệu VNĐ
Công ty cổ phần V-Next
87. Testers Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 19 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đông Dương
88. Quản Trị Viên IT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đông Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nam Trường Sơn Hà Nội
89. Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Công ty Cổ phần Nam Trường Sơn Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hệ thống tin học - Viễn thông NDS
90. Nhân Viên Kỹ Thuật Mạng Máy Tính Công ty TNHH Hệ thống tin học - Viễn thông NDS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm KAOPIZ
91. C#,.NET Teamleader Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm KAOPIZ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm KAOPIZ
92. PHP Teamleader Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm KAOPIZ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm KAOPIZ
93. Java Teamleader Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm KAOPIZ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm KAOPIZ
94. Quản Lý Dự Án Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm KAOPIZ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm KAOPIZ
95. Nhân Viên Pqa Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm KAOPIZ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Neos Vietnam International Co., Ltd
96. Kỹ Sư Cầu Nối Brse Neos Vietnam International Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Neos Vietnam International Co., Ltd
97. Python Developer Neos Vietnam International Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Neos Vietnam International Co., Ltd
98. Android Developer Neos Vietnam International Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Du Lịch Mai Hoàng
99. Quản Trị Webmaster - Online Marketing Công Ty TNHH Du Lịch Mai Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
100. Business Analyst Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Công Nghệ ETC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat