Tìm việc Công Nghệ Thông Tin tại Hà Nội trong tháng 04/2020 (380 việc làm) - Trang 9

Công ty TNHH Miyatsu Việt Nam
81. Amazon Web Services Architect Công ty TNHH Miyatsu Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần An Ninh Mạng Việt Nam
82. Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án An Toàn Thông Tin Công ty cổ phần An Ninh Mạng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Go CRM
83. Lập Trình Viên PHP Công ty TNHH Go CRM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Go CRM
84. Thực Tập Sinh PHP Công ty TNHH Go CRM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phần mềm 2NF
85. Lập Trình Viên Reactjs Công ty TNHH Phần mềm 2NF
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  14 - 34 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm 2NF
86. Lập Trình Viên PHP Công ty TNHH Phần mềm 2NF
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  14 - 34 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm 2NF
87. Kỹ Sư Cầu Nối (BRSE) Công ty TNHH Phần mềm 2NF
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm 2NF
88. Chuyên viên QA (Process Quality Assurance) Công ty TNHH Phần mềm 2NF
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thakral One – CN tại Hà Nội
89. Kỹ Sư IT Support Công ty TNHH Thakral One – CN tại Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm Acazia
90. PHP Developer Công ty TNHH Phần mềm Acazia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH PTTM & DV Nhật An
91. Nhân Viên IT Công ty TNHH PTTM & DV Nhật An
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công Nghệ TRÍ NAM
92. Lập Trình Viên .NET Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công Nghệ TRÍ NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công Nghệ TRÍ NAM
93. Thực Tập Sinh .NET Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công Nghệ TRÍ NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công Nghệ TRÍ NAM
94. Trưởng Nhóm Tester Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công Nghệ TRÍ NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cố Phần phần mềm Softmart
95. .NET Core (Reactjs, C#) Công ty Cố Phần phần mềm Softmart
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 34 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần truyền thông NEXTBRAND Việt Nam
96. Lập Trình Web Công ty Cổ phần truyền thông NEXTBRAND Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kính mắt Simba
97. Nhân Viên IT Công ty TNHH Kính mắt Simba
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần V-Next
98. Junior SAP Developer Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  23 - 23 triệu VNĐ
Công ty cổ phần V-Next
99. Senior ABAP/SAP Developer Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  46 - 46 triệu VNĐ
Công ty cổ phần V-Next
100. Chief Technology Officer (CTO) Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  50 - 84 triệu VNĐ
Chat