Tìm việc Công Nghệ Thông Tin toàn thời gian tại Hà Nội trong tháng 01/2020 (487 việc làm) - Trang 7

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
61. [Nam Từ Liêm, HN] C++, Golang, Linux, Python Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  28 - 37 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
62. [Nam Từ Liêm] PM Section Manager (It) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  70 - 80 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
63. Project Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  40 - 70 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Zin Việt Nam
64. Nhân viên Coder Công Ty TNHH Zin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
65. [Nam Từ Liêm, HN] Software Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  23 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
66. [Thanh Xuân, HN] Junior/Senior PHP Dev Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
67. [Ba Đình, Hà Nội] .NET Lead Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  25 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
68. [Hà Nội] Software Engineer ( C++, Golang, Linux, Python) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
69. Software Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  23 - 36 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
70. Thanh Xuân - Hà Nội - Mobile Dev ((iOS, Android) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  16 - 34 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
71. [Bà Đình, Hà Nội] .NET Developers Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
72. [Bà Đình, Hà Nội] Java Developers Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam
73. Fresher PHP Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Magenest
74. Business Analyst Công ty Cổ phần Magenest
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Pháp Ds
75. Lập Trình Viên Nodejs - Backend Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Pháp Ds
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
76. Lập Trình Webgis Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
77. Phân Tích Kinh Doanh (Business Analysis) Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
78. QC Engineers Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty Cổ phần VNP Group
79. Thực tập sinh AI (NLP) Chi nhánh Công ty Cổ phần VNP Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Pioneer Soft Vietnam Co., Ltd
80. Kỹ Sư Cầu Nối Pioneer Soft Vietnam Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat