Tìm việc Công Nghệ Thông Tin tại Hà Nội trong tháng 04/2020 (374 việc làm) - Trang 7

 Công ty TNHH TLSOFT
61. Mobile App Developers (Android, iOS) Công ty TNHH TLSOFT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ trực tuyến SimiCart
62. Reactjs Developer Công ty TNHH Công nghệ trực tuyến SimiCart
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
63. Lập Trình Viên .NET Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
64. Java Developer Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật SVC
65. Quản Lý Marketing Và Web Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật SVC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Shindakiba Quốc Tế
66. Web Developer Công Ty TNHH Shindakiba Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn
67. Nhân Viên System Admin Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH ELECOM
68. Nhân Viên IT Support Công ty TNHH ELECOM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ SOTA Việt Nam
69. Lập Trình Viên Wordpress Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ SOTA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ SOTA Việt Nam
70. Nhân Viên Kiểm Định Chất Lượng Dự Án Phần Mềm (Tester) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ SOTA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CEKS
71. Nhân Viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CEKS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Neos Vietnam International Co., Ltd
72. Android Developer Neos Vietnam International Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Lạc Việt
73. Nhân Viên Marketing Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Lạc Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Flamingo
74. Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Flamingo
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Flamingo Group
75. Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phần mềm Acazia
76. Lập Trình Viên React Native Công ty TNHH Phần mềm Acazia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/05/2020
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm Acazia
77. Junior Android Developer Công ty TNHH Phần mềm Acazia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phần mềm Acazia
78. IOS Developer Công ty TNHH Phần mềm Acazia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/05/2020
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm Acazia
79. Java Developer Công ty TNHH Phần mềm Acazia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/05/2020
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm Acazia
80. NodeJS Developer Công ty TNHH Phần mềm Acazia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/05/2020
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Chat