Tìm việc Công Nghệ Thông Tin tại Hà Nội trong tháng 12/2019 (651 việc làm) - Trang 3

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. [Hà Nội] Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 19 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
22. [Hà Nội] Development Manager/ Project Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
KizCiti - Thành phố Hướng nghiệp
23. Nhân Viên IT KizCiti - Thành phố Hướng nghiệp
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
24. [Hà Nội] Project Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  35 - 73 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
25. [Hà Nội] Senior Python Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 36 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
26. [Hà Nội] Ai Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  40 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
27. [Hà Nội] Senior PHP Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 39 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
28. [Hà Nội] PM Section Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  46 - 69 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông
30. Cán Bộ Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
True Juice
31. Developer True Juice
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
32. [Cầu Giấy] Lập Trình Viên Javascript (Nodejs/Angularjs/Vuejs) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
33. [Cầu Giấy] Web App Developer (PHP, .NET) [MH] Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
34. [Cầu Giấy] Mobile Apps Developer (Ios/Android) [MH] Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
35. [Ba Đình] Junior/Pre - Senior Python Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
36. [Nam Từ Liêm] Angular Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
37. Chuyên Viên Tích Hợp Hệ Thống (Security) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 27 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ An Việt
38. IT Phần Cứng Mạng - Kỹ Thuật Máy Tính Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ An Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
39. [Hà Nội] Junior PHP Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
40. [Cầu Giấy] Quản Lý Dự Án Mảng Ai Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  40 - 75 triệu VNĐ
Chat