Tìm việc Công Nghệ Thông Tin tại Đà Nẵng trong tháng 12/2019 (96 việc làm) - Trang 3

Công ty TNHH Một Thành Viên IT4GO
21. Wordpress Developer / Web Designer Công ty TNHH Một Thành Viên IT4GO
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Phi Long
22. Lập Trình Viên C# (Winform) Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Phi Long
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Evizi LLC
23. Project Managers (IT Software) Evizi LLC
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Evizi LLC
24. Technical Leaders Evizi LLC
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Evizi LLC
25. Java Engineers Evizi LLC
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Evizi LLC
26. Full - Stack JS Developers Evizi LLC
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Evizi LLC
27. Senior Front - End Developers Evizi LLC
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Evizi LLC
28. Technical Support Engineers Evizi LLC
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
29. Nhân Viên IT Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
30. Senior RPA Developer FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 27 triệu VNĐ
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
31. Power Bi/Data Warehouse Etl FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất
32. Lập Trình Viên Java Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 21 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất
33. Kỹ Sư Cầu Nối (Brse) Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kha Gia Long - Generali Việt Nam
34. Giám Sát Phân Tích Kinh Doanh (Business Analysis Supervisor) Công ty TNHH Kha Gia Long - Generali Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Code Engine Studio Việt Nam
35. Java Developer Công Ty TNHH Code Engine Studio Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 46 triệu VNĐ
Công Ty CP Gia Nguyễn Tâm
36. Nhân Viên IT Công Ty CP Gia Nguyễn Tâm
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dữ liệu VNPT
37. Blockchain Engineer Công ty Dữ liệu VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  25 - 50 triệu VNĐ
Công ty Dữ liệu VNPT
38. Lập Trình Java Công ty Dữ liệu VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 50 triệu VNĐ
Công ty Dữ liệu VNPT
39. Lập Trình .NET Công ty Dữ liệu VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 37 triệu VNĐ
Công ty Dữ liệu VNPT
40. Lập Trình PHP Công ty Dữ liệu VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 50 triệu VNĐ
Chat