Tìm việc Công Nghệ Thông Tin tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020 (9 việc làm) - Trang 1

Công ty TNHH Synopex Vina2
1. Kỹ Thuật Viên SMT Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Youngbo Vina
2. Nhân Viên IT Công ty TNHH Youngbo Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
3. Nhân Viên IT Lập Trình Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Vimedimex Group
4. Chuyên Viên CNTT Vimedimex Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Canon Việt Nam
5. Kỹ Sư Phần Mềm Công ty Canon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Canon Việt Nam
6. Kỹ Sư Mạng Và Hệ Thống Công ty Canon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
7. Kỹ Sư Phát Triển Phần Mềm (Software Development Engineer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Synopex Vina2
8. Nhân Viên IT Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Seojin System Vina
9. Nhân Viên IT Công Ty TNHH Seojin System Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat