Tìm việc Cơ Khí trong tháng 01/2020 (296 việc làm) - Trang 2

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Nhân Viên Đứng Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Nhân Viên Thiết Kế Máy Tự Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH KPF VINA
13. Nhân Viên Công Nghệ Sản Xuất Công ty TNHH KPF VINA
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Long An] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Thủ Đức] Kỹ Sư Thiết Kế Máy Tự Động Fa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An
16. Nhân Viên Bảo Trì Công Ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Đồng Nai] Qa - QC Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Thủ Đức] Kỹ Sư Thiết Kế Máy Tự Động (Cơ Khí) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm
19. Công Nhân Cơ Khí Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
20. Trưởng Phòng Cố Vấn Dịch Vụ - Mazda Lê Văn Lương Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. [Bình Dương] Kỹ sư điện tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
22. Pe Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
23. [HCM] Kỹ Sư Pe Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
24. Công Nhân Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
25. Kỹ Thuật Vận Hành Máy MCT Và CNC Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Khuôn Mẫu Lộc Phát
26. Nhân Viên Cơ Khí Công Ty TNHH Cơ Khí Khuôn Mẫu Lộc Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
27. Kỹ Thuật Viên Điện - Cơ Khí Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam
28. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN MITECHCO
29. Công Nhân Kỹ Thuật CÔNG TY CỔ PHẦN MITECHCO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN MITECHCO
30. Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng Kỹ Thuật CÔNG TY CỔ PHẦN MITECHCO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat