Tuyển dụng 10 việc làm Cơ Điện tại Đà Nẵng trong tháng 11/2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ QCM
1. Quản Đốc Phân Xưởng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ QCM
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
2. Công Nhân Cơ Điện Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Sei Jin Việt Nam
3. Kỹ Sư Cơ Khí - Điện Công ty Cổ Phần Sei Jin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Sei Jin Việt Nam
4. Kỹ Sư Điện (Làm Việc Tại Nhật) Công ty Cổ Phần Sei Jin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH CÔNG QUỐC HƯƠNG
5. Kỹ Sư Nhiệt Hoặc Điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH CÔNG QUỐC HƯƠNG
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH PCCC và xây dựng Điện Sông Hàn
6. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty TNHH PCCC và xây dựng Điện Sông Hàn
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH PCCC và xây dựng Điện Sông Hàn
7. Kỹ Sư Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Công ty TNHH PCCC và xây dựng Điện Sông Hàn
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
8. Nhân Viên QC Điện Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
9. Kỹ Sư Điện Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
10. Nhân Viên Phòng Tender Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat