Tìm việc Chế Biến Thực Phẩm trong tháng 01/2020 (39 việc làm) - Trang 4

Nhà hàng Pizza 4P's
31. Giám Sát Bếp Nhà hàng Pizza 4P's
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Trading And Service Chao Ngay Moi CORPORATION/ Bumba Milktea
32. Chuyên Viên R&D Trading And Service Chao Ngay Moi CORPORATION/ Bumba Milktea
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  11 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
33. [Hà Nội] Bếp Trưởng - Nhà Hàng Nhật Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
34. [Hà Nội] Phụ Bếp - Nhà Hàng Nhật Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Hương
35. Công Nhân Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Hương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
36. Giảng Viên Công Nghệ Thực Phẩm Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thực Phẩm Sáng Ngọc
37. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH Thực Phẩm Sáng Ngọc
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
38. Thợ Bánh Mì Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
39. Nhân Viên Sản Xuất Thực Phẩm Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
40. Nhân Viên Phụ Bếp Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ipmgroup
41. TTS Kỹ Năng Đặc Định ipmgroup
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
42. Thợ Nghề Chế Biến Thịt Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
43. Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng QA Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
44. Trưởng Quầy Thịt Cá Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Trà Vinh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
45. Nhân Viên Quầy Bánh Mỳ Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
46. Nhân Viên Quầy Cá Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
47. Nhân Viên Kiểm Soát Vệ Sinh Chất Lượng Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
48. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Thực Phẩm Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
49. Trưởng Quầy Thịt Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat