TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 7 việc làm C/C++ tại Bình Dương trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 7 việc làm C/C++ tại Bình Dương trong tháng 04/2019
Công ty Cổ Phần Lâm Việt
1. Nhân Viên Lập Trình - Lâm Việt

Lập trình các chức năng của ERP trên nền tảng Net & SQL server Tham gia phân tích yêu cầu thiết kế phát triển và bảo trì ứng dụng Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến framework Tham gia vào quá ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Lâm Việt
2. Nhân Viên Lập Trình - Lâm Việt

Lập trình các chức năng của ERP trên nền tảng Net & SQL server Tham gia phân tích yêu cầu thiết kế phát triển và bảo trì ứng dụng Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến framework Tham gia vào quá ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)
3. Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm - VNTT

Thực hiện các công việc về việc phát triển phần mềm phục vụ cho dự án theo sự phân công của trưởng nhóm, của phòng ban, công ty . Đảm bảo mục tiêu đạt được hiệu quả tối ưu, đúng tiến độ của phòng ... - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Viet Nam)
4. IT Software - Apparel Far Eastern

HR, ERP System development with C#,.NET, SQLWorking with Application/ Web Projects (C#,VBA, .Net, SQL, Database)Familiar with web interface using NET, HTML, Javascript & CSS, MVC (3.x 5x) mode ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIỆT NAM)
5. Kỹ Thuật Phần Mềm - POLYTEX FAR EASTERN

Phát triển các chức năng mới và sửa lỗi tồn đọng trên hệ thống ERP.Hỗ trợ người dùng các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác để cải tiến hệ thống. - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Lâm Việt
6. Nhân Viên Lập Trình - Lâm Việt

Lập trình các chức năng của ERP trên nền tảng Net & SQL server Tham gia phân tích yêu cầu thiết kế phát triển và bảo trì ứng dụng Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến framework Tham gia vào quá ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY TNHH SNP
7. Nhân Viên Lập Trình - Phần Mềm - SNP

Lập trình familiar with C#.NET, Javascript, App development, etc... Sản phẩm: Lập trình phần mềm quản lý thông tin cơ sở dữ liệu. Thực hiện nhiệm vụ phát triển phần mềm, gỡ lỗi và sửa đổi các ch ... - [xem chi tiết]

Tìm kiếm liên quan
Chat