Tuyển dụng 1 việc làm Big Data/hadoop tại Hồ Chí Minh trong tháng 11/2019

Deliveree On-Demand Logistics (Southeast Asia)
1. Data Engineers (All Levels) Deliveree On-Demand Logistics (Southeast Asia)
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    07/12/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat