Tuyển dụng 22 việc làm Biên/Phiên Dịch tại Đà Nẵng trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 22 việc làm Biên/Phiên Dịch tại Đà Nẵng trong tháng 07/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Đà Nẵng] Phiên Dịch Kiêm Admin Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Japanese Translator/Administration Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Liên Chiểu] Phiên Dịch/Nhân Viên Văn Phòng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Đà Nẵng] Phiên Dịch Tiếng Nhật (Japanese Translator) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Đà Nẵng] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Đà Nẵng] Trợ Lý Kiêm Admin Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Đà Nẵng] Trợ Lý Kiêm Admin Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sigma
9. Thư Ký Công Trường Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sigma
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
10. Trợ Lý Người Nhật Tiếng Nhật N2 Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Go Future Design Co.Ltd
11. Trợ Lý Văn Phòng Tiếng Nhật N2 - N3 Go Future Design Co.Ltd
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ Sông Hàn
12. Nhân Viên Văn Phòng Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ Sông Hàn
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dinco
13. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty Cổ phần Dinco
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dinco
14. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa Công ty Cổ phần Dinco
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Lilama 7
15. Cử Nhân Tiếng Anh Công ty CP Lilama 7
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Grandvrio City Danang
16. Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật Grandvrio City Danang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Go Future Design Co.Ltd
17. Thư Ký/ Trợ Lý Giám Đốc (Tiếng Nhật N1, N2) Go Future Design Co.Ltd
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Go Future Design Co.Ltd
18. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật N1, N2 Go Future Design Co.Ltd
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục & Đào Tạo Quốc Tế Thần Đồng
19. Quản Lý Giáo Vụ Công Ty TNHH Giáo Dục & Đào Tạo Quốc Tế Thần Đồng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
GLOBAL DESIGN IT CO., LTD
20. Nhân Viên Communicator GLOBAL DESIGN IT CO., LTD
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat