Tìm việc Biên/phiên Dịch tại Đà Nẵng trong tháng 01/2020 (7 việc làm)

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Minh Phạm
1. Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Minh Phạm
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Chế Xuất Billion Max Việt Nam
2. Trợ Lý Tiếng Trung Công Ty TNHH Chế Xuất Billion Max Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Go Future Design Co.Ltd
3. Trợ Lý CAD Go Future Design Co.Ltd
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn UHMGROUP
4. Thư Ký Bộ Phận Ẩm Thực (FB Secrectary) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn UHMGROUP
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
N&V Bridge Group
5. Nhân Viên Biên Phiên Dịch N&V Bridge Group
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
6. Trợ Lí Giám Đốc Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
7. Phiên Dịch Viên Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat