Tuyển dụng 13 việc làm Biên/Phiên Dịch tại Đà Nẵng trong tháng 08/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 13 việc làm Biên/Phiên Dịch tại Đà Nẵng trong tháng 08/2019 - Trang 2
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Đà Nẵng] Nhân Viên Phiên Dịch (Japanese Translator/Administration Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Headhunt Vietnam
12. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Hành Chính Headhunt Vietnam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Đà Nẵng] Biên Phiên Dịch Kiêm Admin Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Phiên Dịch Tiếng Nhật/ Quản Trị Viên (Translator/Admin Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần V-Next
16. Comtor Tiếng Nhật Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 24 triệu VNĐ
Công ty CP Lilama 7
17. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty CP Lilama 7
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Greating Fortune Việt Nam
18. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Greating Fortune Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kim Sora
19. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Kim Sora
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Go Future Design Co.Ltd
20. Trợ Lý Văn Phòng Tiếng Nhật N2 - N3 Go Future Design Co.Ltd
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ Sông Hàn
21. Nhân Viên Văn Phòng Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ Sông Hàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 13 triệu VNĐ
Công ty CP Lilama 7
22. Cử Nhân Tiếng Anh Công ty CP Lilama 7
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Grandvrio City Danang
23. Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật Grandvrio City Danang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat