Tìm việc Bảo Vệ bán thời gian tại Hồ Chí Minh trong tháng 02/2020 (1 việc làm)

Blue Diamond Hotel
1. Bảo Vệ Blue Diamond Hotel
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    07/03/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat