Tìm việc Bảo Hiểm Và Tiền Lương (C&b) tại Hà Nội trong tháng 01/2020 (23 việc làm)

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
1. Chuyên Viên C&B Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
2. Chuyên Viên C&B Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH CitySmart Company
3. Nhân Viên Nhân Sự Công ty TNHH CitySmart Company
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến - Hà Nội
4. Nhân Viên Nhân Sự (Chuyên Tính Lương& Thưởng) Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Visimex
5. Chuyên Viên C&B Công ty Cổ phần Visimex
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
SCI Group
6. Chuyên Viên C&B SCI Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Key Group
7. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Key Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
LG Electronics VN(R&D Center)
8. Nhân Viên C&B ( C&B Staff) LG Electronics VN(R&D Center)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần dược phẩm Việt Bách
9. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần dược phẩm Việt Bách
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Hệ thống nhà hàng Nét Huế
10. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Hệ thống nhà hàng Nét Huế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
11. Nhân Viên Đánh Giá Nhân Sự Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Hoàng Đạt
12. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Hoàng Đạt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Số Digilife Việt Nam
13. Chuyên Viên Quản Lý Quan Hệ Lao Động (Employee Relations Executive) Công Ty TNHH Dịch Vụ Số Digilife Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Capital House Group
14. Thực Tập Sinh Nhân Sự Capital House Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  1 - 1 triệu VNĐ
Capital House Group
15. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Capital House Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
16. Quản Lý Nhân Sự (Human Resource Manager) Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
17. Chuyên Viên Nhân Sự Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
18. Trưởng Phòng Hành Chính làm việc tại Hà Nội Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 20 triệu VNĐ
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
19. Chuyên Viên C&B Tập đoàn Tân Á Đại Thành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Rosaliza
20. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Khách Sạn Rosaliza
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat