Tìm việc Bảo Hiểm Và Tiền Lương (C&b) tại Đà Nẵng trong tháng 01/2020 (1 việc làm)

Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
1. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
  • Địa điểm:
    Đà Nẵng
  • Thời hạn:
    11/02/2020
  • Mức lương:
    6 - 7 triệu VNĐ
Chat