Tuyển dụng 687 việc làm Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale) trong tháng 07/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 687 việc làm Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale) trong tháng 07/2019 - Trang 7
Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Hỗ Trợ Kinh Doanh US (USBS)
61. Nhắc Phí Qua Điện Thoại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Hỗ Trợ Kinh Doanh US (USBS)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Hỗ Trợ Kinh Doanh US (USBS)
62. Nhắc Phí Qua Điện Thoại Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Hỗ Trợ Kinh Doanh US (USBS)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 50 triệu VNĐ
Vietstar hunter
63. Nhân Viên Tư Vấn Chốt Đơn Hàng Mỹ Phẩm, Dược Phẩm Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Vietstar hunter
64. Nhân Viên Chốt Lịch Hẹn Trung Tâm Anh Ngữ Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Vietstar hunter
65. Nhân Viên Nhắc Hạn Thanh Toán Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 14 triệu VNĐ
Vietstar hunter
66. Nhân Viên Chốt Lịch Hẹn Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Vietstar hunter
67. Nhân Viên Tư Vấn Vay Tín Chấp Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Vietstar hunter
68. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Vietstar hunter
69. Nhân Viên Tư Vấn Khóa Học Anh Ngữ Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal
70. Sinh Viên Thực Tập Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Le & Associates
71. [Hà Nội] Nhân Viên Telesale Sữa Friso Công ty Cổ phần Le & Associates
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Ngân hàng Shinhan Việt Nam
72. Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Qua Điện Thoại Ngân hàng Shinhan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
73. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
74. Trưởng Phòng Telesale Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
75. Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Tina
76. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Dịch vụ Tina
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH chăm sóc mẹ và bé Homecare
77. Nhân Viên Telesale – CSKH Qua Điện Thoại Công ty TNHH chăm sóc mẹ và bé Homecare
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Daiichi Việt Nam
78. Nhân Viên Telesale Công ty TNHH Daiichi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam
79. Nhân Viên Trực Fanpage Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam
80. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Chat