Tìm việc Angularjs tại Vĩnh Phúc trong tháng 01/2020 (90 việc làm) - Trang 5

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
41. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
42. Giám Sát Nhà Hàng Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Nhật Hằng
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Tam Đảo Venus Hotel 4*
43. Quản Lý Khách Sạn Khách sạn Tam Đảo Venus Hotel 4*
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Tam Đảo Venus Hotel 4*
44. Quản Lý Nhà Hàng Khách sạn Tam Đảo Venus Hotel 4*
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Tam Đảo Venus Hotel 4*
45. Quản Lý Lễ Tân Khách sạn Tam Đảo Venus Hotel 4*
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Tam Đảo Venus Hotel 4*
46. Nhân Viên Lễ Tân Khách sạn Tam Đảo Venus Hotel 4*
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
47. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
48. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
49. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Flamingo Group
50. Tổ Trưởng Bếp Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat