Tìm việc Angularjs tại Vĩnh Phúc trong tháng 01/2020 (81 việc làm) - Trang 4

MegaCEO Group
32. Trưởng Phòng Thiết Kế (Design Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc...
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
33. Nhân Viên Sản Xuất Linh Kiện Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
34. Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
35. Nhân Viên Quản Lý Bộ Phận Sửa Chữa Và Bảo Trì Thiết Bị Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
36. Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
37. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp chính xác Việt Nam 1
38. Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí Công Ty TNHH Công Nghiệp chính xác Việt Nam 1
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp chính xác Việt Nam 1
39. Nhân Viên Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp chính xác Việt Nam 1
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Flamingo Group
40. Nhân Viên Thu Ngân Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Flamingo Group
41. Nhân Viên Phụ Bếp Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Flamingo Group
42. Nhân Viên Bếp Chính Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Flamingo Group
43. Nhân Viên Bàn Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Flamingo Group
44. Nhân Viên Lễ Tân Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH IM VINA
45. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Phẩm Công ty TNHH IM VINA
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH IM VINA
46. Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Công ty TNHH IM VINA
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH IM VINA
47. Nhân Viên IT Công ty TNHH IM VINA
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
48. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
49. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
50. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat